Alles over het incassobureau

Eenincassobureau.nlAls je financiële verplichtingen aangaat, moet je deze uiteraard ook nakomen. Doe je dit niet, dan volgt een in gebreke stelling en zal de vordering op een gegeven moment worden overgedragen aan een incassobureau. Het incassobureau zal vervolgens het nodige in het werk stellen om de vordering alsnog te incasseren. Maar hoe een incassobureau precies te werk gaat en wat de rechten en mogelijkheden zijn van een dergelijk bureau, daar zijn veel mensen (nog) niet van op de hoogte. Daarom hebben wij eenincassobureau.nl opgericht. Meer over het incassobureau →

Rechten en plichten bij incasso

Rechten en plichten bij incassoOok bij incasso geldt: geen rechten zonder plichten, en geen plichten zonder rechten. Wat precies je rechten en plichten zijn wanneer je te maken krijgt met een incassobureau, hangt er uiteraard vanaf aan welke kant je staat: aan de kant van de schuldeiser, dus degene die het incassobureau heeft ingeschakeld, of aan de kant van degene die het incassobureau op de korrel heeft? Ben je degene die een incassobureau wilt gaan inhuren, dan moet je wel bedenken dat je wettelijk verplicht bent om je vordering te kunnen onderbouwen. Dit betekent dat je moet kunnen bewijzen dat de schuldenaar een schuld bij jou heeft en dat deze schuld tot op heden nog niet betaald is. Het is gebruikelijk dat een wanbetaler eerst één of twee maal een betalingsherinnering krijgt toegestuurd, maar dit is niet verplicht. Wel moet de schuldenaar op de hoogte worden gesteld van het feit dat er een incassobureau zal worden ingeschakeld en dat alle daaruit voortvloeiende kosten op zijn of haar conto komen. Maar wat zijn verder je rechten en plichten bij incasso? →

Incassokosten berekenen, wat mag er wettelijk?

Als je een openstaande vordering niet of niet tijdig betaald, krijg je vroeg of laat te maken met een incassobureau. Heeft de schuldeiser eenmaal een incassobureau in de arm genomen, dan kom je ook voor incassokosten te staan. Als debiteur wordt je geacht ook deze kosten te betalen. In de regel heb je dan al in een eerder stadium een aanmaningsbrief ontvangen van de schuldeiser, waarbij al of niet herinneringskosten in rekening werden gebracht. Ook deze herinneringskosten zijn wettelijk toelaatbaar. Meer over wettelijke incassokosten →

Incassobureau ook voor kleine bedragen

Incassobureau voor kleine bedragenZo eens een keertje de rekening van het waterbedrijf vergeten, dat overkomt de beste, nietwaar? En ach, het gaat meestal om kleine bedragen, dus een incassobureau zal niet al te snel ingeschakeld worden… Toch? Mis! Een incassobureau kan ook worden ingeschakeld om kleine bedragen te innen. Een extra nadeel is het feit, dat de incassokosten in dat geval al snel onevenredig hoog oplopen. Zoals je in de tekst over incassokosten kan nalezen, is het minimumbedrag aan incassokosten vanaf 1 juli 2012 bepaald op 40 euro. Een niet tijdig betaalde lage rekening kan dus alsnog behoorlijk oplopen. Ook voor kleine bedragen een incassobureau →