Incassobureau ook voor kleine bedragen

Incassobureau voor kleine bedragenZo eens een keertje de rekening van het waterbedrijf vergeten, dat overkomt de beste, nietwaar? En ach, het gaat meestal om kleine bedragen, dus een incassobureau zal niet al te snel ingeschakeld worden… Toch? Mis! Een incassobureau kan ook worden ingeschakeld om kleine bedragen te innen. Een extra nadeel is het feit, dat de incassokosten in dat geval al snel onevenredig hoog oplopen. Zoals je in de tekst over incassokosten kan nalezen, is het minimumbedrag aan incassokosten vanaf 1 juli 2012 bepaald op 40 euro. Een niet tijdig betaalde lage rekening kan dus alsnog behoorlijk oplopen. Ook voor kleine bedragen een incassobureau →

Incassokosten altijd betalen?

Van uitstel komt maar al te vaak afstel. Dat weten schuldeisers ook, dus bij een openstaande vordering zullen ze in de regel niet al te lang wachten met het inschakelen van een incassobureau. Wel ontvang je van te voren nog een betalingsherinnering, waarbij je attent wordt gemaakt op de gevolgen van de inschakeling van een dergelijk bureau. Om te beginnen krijg je te maken met incassokosten. Maar moet je deze incassokosten altijd betalen? →

Incassobureau en BKR-registratie

Vrijwel iedereen die een lening aangaat, wordt genoteerd bij het BKR. Het BKR staat voluit voor Bureau Krediet Registratie en is gevestigd in Tiel. Hier worden miljoenen elektronische dossiers bijgehouden met afgesloten leningen, roodstanden en creditcards. Er zijn circa 11 miljoen Nederlanders bekend bij het BKR. Op het moment dat deze Nederlanders een lening willen afsluiten (en dat kan ook betekenen: het aangaan van een hypothecaire verplichting) wordt hun kredietwaardigheid getoetst aan de gegevens zoals bekend bij het BKR. Te laat of niet betalen kan dan ook leiden tot een negatieve BKR-notering, wat er grof gezegd op neerkomt dat het daarna heel moeilijk voor je wordt om nog ergens een lening of hypotheek aan te gaan. Meer over incassobureau en BKR-registratie →