Bevoegdheden incassobureau

Bevoegdheden incassobureauWanneer je je rekeningen niet of niet tijdig betaalt, krijg je vroeg of laat te maken met een incassobureau. Dit zal niet helemáál als een verrassing komen, aangezien je door de schuldeiser allereerst in gebreke moet zijn gesteld. Dit doet hij of zij door je een aanmaning te sturen waarin een uiterste betaaldatum staat vermeld, plus de mededeling dat de vordering na deze datum uit handen wordt gegeven aan een incassobureau en dat alle hieruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening zullen zijn. Je bent dus tijdig gewaarschuwd dat er een incassotraject aan zit te komen. Toch schrikken veel mensen behoorlijk wanneer er eenmaal een brief van het incassobureau op de mat ploft. Wat gebeurt er nu? Ben ik verplicht de vordering en de bijkomende kosten te betalen? En als ik dat niet doe, wat zijn dan de gevolgen? Meer over de bevoegdheden van een incassobureau →

Rechten en plichten bij incasso

Rechten en plichten bij incassoOok bij incasso geldt: geen rechten zonder plichten, en geen plichten zonder rechten. Wat precies je rechten en plichten zijn wanneer je te maken krijgt met een incassobureau, hangt er uiteraard vanaf aan welke kant je staat: aan de kant van de schuldeiser, dus degene die het incassobureau heeft ingeschakeld, of aan de kant van degene die het incassobureau op de korrel heeft? Ben je degene die een incassobureau wilt gaan inhuren, dan moet je wel bedenken dat je wettelijk verplicht bent om je vordering te kunnen onderbouwen. Dit betekent dat je moet kunnen bewijzen dat de schuldenaar een schuld bij jou heeft en dat deze schuld tot op heden nog niet betaald is. Het is gebruikelijk dat een wanbetaler eerst één of twee maal een betalingsherinnering krijgt toegestuurd, maar dit is niet verplicht. Wel moet de schuldenaar op de hoogte worden gesteld van het feit dat er een incassobureau zal worden ingeschakeld en dat alle daaruit voortvloeiende kosten op zijn of haar conto komen. Maar wat zijn verder je rechten en plichten bij incasso? →

Incassobureau en BKR-registratie

Vrijwel iedereen die een lening aangaat, wordt genoteerd bij het BKR. Het BKR staat voluit voor Bureau Krediet Registratie en is gevestigd in Tiel. Hier worden miljoenen elektronische dossiers bijgehouden met afgesloten leningen, roodstanden en creditcards. Er zijn circa 11 miljoen Nederlanders bekend bij het BKR. Op het moment dat deze Nederlanders een lening willen afsluiten (en dat kan ook betekenen: het aangaan van een hypothecaire verplichting) wordt hun kredietwaardigheid getoetst aan de gegevens zoals bekend bij het BKR. Te laat of niet betalen kan dan ook leiden tot een negatieve BKR-notering, wat er grof gezegd op neerkomt dat het daarna heel moeilijk voor je wordt om nog ergens een lening of hypotheek aan te gaan. Meer over incassobureau en BKR-registratie →