Kosten incassobureau

Kosten incassobureauEen openstaande vordering (nog) niet betalen is soms geen kwestie van onwil, maar van onmacht. Niet iedereen heeft immers voldoende geld achter de hand om aan al zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen. Toch is het raadzaam om eventuele schulden en openstaande rekeningen zo snel mogelijk weg te werken. Betalingsachterstanden kosten namelijk, net zoals leningen, op termijn altijd méér geld. Als een schuldeiser besluit om een openstaande vordering uit handen te geven aan een incassobureau, dan word jij -als debiteur- geconfronteerd met bijkomende kosten: de incassokosten. Deze kosten kunnen al snel behoorlijk oplopen.

Het hoe en waarom van incassokosten

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn incassokosten niet alleen maar in het leven geroepen als een soort ‘boetesysteem’. Natuurlijk; een schuldeiser is allesbehalve blij wanneer hij/zij een heel incassotraject moet aangaan om de debiteur zo ver te krijgen dat betalingsverplichtingen worden nagekomen. Maar ook de medewerkers van een incassobureau kunnen uiteraard niet van de lucht leven, dus is het niet meer dan logisch dat zij geld vragen voor het leveren van hun diensten. Deze kosten worden vervolgens indien mogelijk verhaald op de debiteur, en niet op degene die het incassobureau heeft ingeschakeld. Dat zou immers niet billijk zijn: de schuldeiser zou dan een deel van zijn of haar geïncasseerde centjes moeten afdragen aan het incassobureau.

Waaruit bestaan incassokosten?

De term “incassokosten” is een verzamelnaam voor verschillende soorten kosten, gemaakt door het incassobureau. Overigens mogen ook de schuldeiser zelf en de gerechtsdeurwaarder incassokosten in rekening brengen, maar niet gelijktijdig met het incassobureau. Dit is het gevolg van een wetswijziging die per 1 juli 2012 ingaat. De wetswijziging dient om debiteurs te beschermen tegen dubbele of soms zelfs driedubbele incassokosten. De incassokosten die wél in rekening mogen worden gebracht, zijn eveneens wettelijk vastgelegd. Dit betreft de administratiekosten, de bureaukosten, de kosten voor het aanmanen en de buitengerechtelijke kosten. Ook de berekening van de hoogte van deze kosten moet aan wettelijke voorwaarden voldoen.

Eerst aanmanen, dan pas kosten in rekening brengen

Alvorens er incassokosten in rekening gebracht mogen worden, moet de debiteur eerst zijn aangespoord om de vordering alsnog, en op korte termijn (maar minstens 14 dagen) te betalen. Deze aansporing wordt eerste aanmaning genoemd en kan worden opgevat als een dringend (en enigszins dreigend…) verzoek om toch echt, echt nú te betalen, want anders… Het “want anders”-gedeelte bestaat dan uit een aankondiging van de gevolgen bij niet (tijdige) betaling, de hoogte van de incassokosten die in rekening zullen worden gebracht, en indien van toepassing de verschuldigde BTW over de incassokosten. Zonder aanmaning mag een incassobureau of andere schuldeiser geen incassokosten in rekening brengen. Wordt de aanmaning betwist, dan zal de schuldeiser moeten aantonen dat deze aanmaning daadwerkelijk is verstuurd.


Incassobureau nodig? Vraag vrijblijvend een offerte op!

Schakel een incassobureau niet te laat in, vraag nu vrijblijvend een offerte op. Advies nodig? Vul dan dit formulier in.

OFFERTE AANVRAGEN >


Plaats een reactie