Incassoprocedure, hoe gaat dit in z’n werk?

Mocht je nog nooit te maken hebben gehad met een incassobureau, dan ben je waarschijnlijk benieuwd hoe de incassoprocedure in z’n werk gaat. Sowieso begint de incassoprocedure altijd met het versturen van een aanmaning. Deze aanmaning wordt opgemaakt door het incassobureau en verstuurd namens hun cliënt, de schuldeiser. In de regel zal het incassobureau je sommeren om de vordering op korte termijn, dus binnen een week of zelfs binnen vijf dagen, te betalen. Laat je de betaling achterwege, dan ontvang je binnen twee weken een nieuwe gepeperde brief van het incassobureau: een tweede aanmaning. Ook kan je een ingebrekestelling verwachten. In een ingebrekestelling wordt je verteld dat je nog niet aan de eerdere betalingseisen hebt voldaan en dat er rechtsmaatregelen zullen volgen indien de betaling nog steeds uitblijft.

Ik wil wel betalen, maar ik kan het niet!

Betalingsregeling met incassobureauMaar wat als je gedurende dit traject heus wel bereid bent om je betalen, maar je hebt nu eenmaal geen cent te makken? Dan is het sterk aan te raden om contact op te nemen met het incassobureau en hen van je situatie op de hoogte te stellen. In de regel zal een incassobureau best bereid zijn om een betalingsregeling met je op te stellen, zodat je de vordering in termijnen kan voldoen. Het is wel heel belangrijk dat je je aan de afspraak houdt: doe je dit niet, dan wordt het restant van de vordering in één keer opgeëist, vaak met aller gevolgen (financiëringsproblemen) van dien.

Ik heb geen zin in een incassobureau, ik bel ze niet en betaal ook niet!

Hoe menselijk struisvogelpolitiek ook mag lijken, een incassobureau zit niet te wachten op iemand die niets van zich laat horen en van wie ook geen betaling binnenkomt. Het negeren van boze brieven van het incassobureau leidt dan ook vrijwel altijd tot een gerechtelijke procedure. Deze volgt vaak enkele weken tot maanden na de laatste aanmaning en ingebrekestelling. Wel wordt je van tevoren op de hoogte gesteld- dit is namelijk wettelijk verplicht. Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan word je voor de rechter gedaagd. De oproep om voor de rechter te verschijnen, heet een dagvaarding. Je ontvangt ‘m via de deurwaarder.

Na de dagvaarding

In de dagvaarding staat een datum waarop je bij de rechter moet verschijnen. In de regel is dit twee tot vier weken later dan de datum waarop je de dagvaarding krijgt uitgereikt. Uiteraard mag je ook zelf bij de rechtszaak aanwezig zijn en je verhaal doen, maar dit hoeft niet. Ook als je niet komt opdagen, zal de rechter een uitspraak doen over de terugvordering. Deze uitspraak heet een vonnis. Word je veroordeeld tot betaling, dan krijg je in de regel één week de tijd om alsnog tot betaling over te gaan. Daarna volgt beslaglegging door de deurwaarder.


Incassobureau nodig? Vraag vrijblijvend een offerte op!

Schakel een incassobureau niet te laat in, vraag nu vrijblijvend een offerte op. Advies nodig? Vul dan dit formulier in.

OFFERTE AANVRAGEN >