Incassokosten berekenen, wat mag er wettelijk?

Als je een openstaande vordering niet of niet tijdig betaald, krijg je vroeg of laat te maken met een incassobureau. Heeft de schuldeiser eenmaal een incassobureau in de arm genomen, dan kom je ook voor incassokosten te staan. Als debiteur wordt je geacht ook deze kosten te betalen. In de regel heb je dan al in een eerder stadium een aanmaningsbrief ontvangen van de schuldeiser, waarbij al of niet herinneringskosten in rekening werden gebracht. Ook deze herinneringskosten zijn wettelijk toelaatbaar.

Incassokosten berekenen: afhankelijk van hoofdsom

Incassokosten berekenenVorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden, vallen onder het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de incassokosten kan je dan gemakkelijk berekenen en is als volgt geregeld:

Over de eerste openstaande 2500 euro wordt 15% incassokosten berekend. Het minimumbedrag aan incassokosten is 40 euro. Is de vordering groter dan 2500 euro, dan wordt over de volgende 2500 euro 10% incassokosten berekend. Over de daaropvolgende 5000 euro 5%, de daaropvolgende 19.000 euro 1% en zo wordt het percentage aan incassokosten steeds lager, tot een uiteindelijke som van 0,5%. De incassokosten kunnen nooit hoger uitvallen dan in totaal 6.775 euro.

Vorderingen die opeisbaar zijn vóór 1 juli 2012

Ook over vorderingen die opeisbaar zijn vóór 1 juli 2012, worden incassokosten berekend. Nou ja, berekend… Er zijn geen wettelijk vastgestelde minimum- of maximumbedragen en percentages. Toch zullen de meeste incassobureaus ongeveer dezelfde incassokosten hanteren. Dit komt doordat de incassokosten, als ze buitensporig hoog zijn, uiteindelijk door de rechter ambtshalve gematigd kunnen worden. Incassobureaus weten dat, dus zij zullen zich in de regel houden aan bedragen en percentages waarvan zij weten dat rechters deze als ‘schappelijk’ beschouwen. Voor een vordering tot 250 euro bijvoorbeeld, zijn incassokosten tussen de 27 en de 44 euro gemeengoed.

De incassokosten worden uiteraard hoger naarmate de hoofdsom (de oorspronkelijke vordering dus) hoger is. Bij een vordering van 20.000 euro bijvoorbeeld wordt een bedrag van 800 tot 952 euro aan incassokosten nog gezien als aanvaardbaar. Ook onder het oude regime zijn de maximale incassokosten begrensd op een bedrag van circa 6.545 euro. Je praat dan wel over een hoofdsom van boven de 100.000 euro!


Incassobureau nodig? Vraag vrijblijvend een offerte op!

Schakel een incassobureau niet te laat in, vraag nu vrijblijvend een offerte op. Advies nodig? Vul dan dit formulier in.

OFFERTE AANVRAGEN >


Plaats een reactie