Incassokosten altijd betalen?

Van uitstel komt maar al te vaak afstel. Dat weten schuldeisers ook, dus bij een openstaande vordering zullen ze in de regel niet al te lang wachten met het inschakelen van een incassobureau. Wel ontvang je van te voren nog een betalingsherinnering, waarbij je attent wordt gemaakt op de gevolgen van de inschakeling van een dergelijk bureau. Om te beginnen krijg je te maken met incassokosten.

Wettelijke regeling per 1 juli 2012

Incassokosten altijd betalenVanaf 1 juli 2012 wordt het gemakkelijk om na te gaan of er niet te veel incassokosten in rekening worden gebracht. De incassokosten voor vorderingen die op of 1 juli 2012 opeisbaar zijn, zijn dan wettelijk vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In dit besluit is de volgende regeling opgenomen:

Voor vorderingen tot een bedrag van van 2500 euro mag maximaal 15% van de hoofdsom als incassokosten worden berekend. Wel is het minimumbedrag aan incassokosten vastgelegd op 40 euro.

Over de daaropvolgende 2500 euro mag maximaal 10% incassokosten worden berekend, over de daaropvolgende 5000 euro maximaal 5% en over de daaropvolgende 19.000 euro slechts 1%. Is de vordering nóg hoger, dan bedragen de maximale incassokosten over het meerdere 0,5% van de hoofdsom.

In totaal kunnen de maximale incassokosten oplopen tot 6775 euro.

Met onderstaand voorbeeld wordt de berekening van de incassokosten inzichtelijk:

De hoofdsom van de vordering is 3000 euro. Over de eerste 2500 euro mogen 15% incassokosten berekend worden. Het resterende bedrag, dus 500 euro, valt in de volgende categorie. Hierover wordt dus geen 15% incassokosten berekend, maar ‘slechts’ 10%. De totale incassokosten komen dus op (15% van 2500 en 10% van 500 =) 425 euro. 

Mocht je op of na 1 juli dus de “gelukkige” zijn, dan kan je gemakkelijk nagaan of de incassokosten juist zijn berekend.

Onterechte incassokosten

Onterechte incassokosten zijn kosten die onnodig gemaakt zijn en vervolgens in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld: als je direct al hebt aangegeven dat je niet van plan bent te gaan betalen, dan heeft het geen zin dat het incassobureau vervolgens nog aanmaningen stuurt en die in rekening brengt. Of: je moet je woonhuisverzekering nog betalen aan een verzekeringsmaatschappij, maar van diezelfde maatschappij heb je nog een bedrag tegoed, bijvoorbeeld een uitbetaling op grond van je autoverzekering. Dan had de verzekeringsmaatschappij de openstaande vordering kunnen verrekenen met het bedrag waar je nog recht op had. In rekening gebrachte incassokosten zijn dan niet terecht.

Als je het niet eens bent met de (hoogte van de) in rekening gebrachte incassokosten

Heb je een vordering ontvangen namens een incassobureau en ben je het niet eens met de hoogte van de in rekening gebrachte incassokosten, neem dan zo snel mogelijk contact op met het incassobureau en leg daar je grieven neer.  Uiteraard is het verstandig om je bezwaren op schrift te stellen en deze zo mogelijk aangetekend aan het incassobureau te sturen.  Zorg dat je je bezwaar goed motiveert: “Ik heb al zo weinig geld en nu willen jullie dit ook nog van me,” is geen reden om geen incassokosten in rekening te brengen.


Incassobureau nodig? Vraag vrijblijvend een offerte op!

Schakel een incassobureau niet te laat in, vraag nu vrijblijvend een offerte op. Advies nodig? Vul dan dit formulier in.

OFFERTE AANVRAGEN >