Incassobureau en BKR-registratie

Vrijwel iedereen die een lening aangaat, wordt genoteerd bij het BKR. Het BKR staat voluit voor Bureau Krediet Registratie en is gevestigd in Tiel. Hier worden miljoenen elektronische dossiers bijgehouden met afgesloten leningen, roodstanden en creditcards. Er zijn circa 11 miljoen Nederlanders bekend bij het BKR. Op het moment dat deze Nederlanders een lening willen afsluiten (en dat kan ook betekenen: het aangaan van een hypothecaire verplichting) wordt hun kredietwaardigheid getoetst aan de gegevens zoals bekend bij het BKR. Te laat of niet betalen kan dan ook leiden tot een negatieve BKR-notering, wat er grof gezegd op neerkomt dat het daarna heel moeilijk voor je wordt om nog ergens een lening of hypotheek aan te gaan.

Incassobureau en BKR

BKR registratie incassobureauOp het moment dat er bij jou thuis een brief van een incassobureau op de mat ploft, heb je al enige tijd niet aan je betalingsverplichting(en) voldaan. Had je dat wél, dan had de schuldeiser immers geen enkele reden gehad om een incassobureau achter je aan te sturen. Veel mensen vragen zich af of de ‘vervolging’ door een incassobureau dan ook leidt tot een negatieve BKR-registratie. Het antwoord daarop is nee, althans: niet direct. Een incassobureau heeft namelijk niet de bevoegdheid om je aan te melden bij het BKR. Wel kan het zo zijn, dat de schuldeiser je gedurende het incassotraject al heeft aangemeld.

Gevolgen negatieve BKR-notering

Een negatieve BKR-notering kan er voor zorgen dat je nul op het rekest krijgt wanneer je een lening of hypotheek aanvraagt. Het stelselmatig te laat betalen van je gsm-abonnement kan er dus voor zorgen dat je de daaropvolgende 5 jaar -de termijn dat een afgeloste schuld nog vermeld blijft bij het BKR- kan fluiten naar de hypotheek die je nodig hebt om je droomhuis te bemachtigen. Bezint eer ge begint, dus. Ben je benieuwd naar hoe je bekend staat bij het BKR, dan kan je tegen betaling (kosten: nog geen 5 euro) inzage krijgen in je gegevens.

To BKR or not to BKR

Niet iedere schuld wordt geregistreerd bij het BKR. Hypothecaire leningen, huurschulden en bijvoorbeeld betalingsachterstanden bij het energiebedrijf worden niet bijgehouden in de dossiers van het BKR. Dit heeft te maken met privacywetgeving.


Incassobureau nodig? Vraag vrijblijvend een offerte op!

Schakel een incassobureau niet te laat in, vraag nu vrijblijvend een offerte op. Advies nodig? Vul dan dit formulier in.

OFFERTE AANVRAGEN >