Alimentatie via een incassobureau

Wat is alimentatieplicht?

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap brengt verplichtingen met zich mee. Jullie hebben beloofd om voor elkaar te zorgen. Als het huwelijk of partnerschap ontbonden wordt, blijft deze verplichting echter bestaan. Dat wil zeggen, op financieel gebied. ‘Onderhoudsplicht’ wordt dat ook wel genoemd.

In de meeste gevallen wordt die onderhoudsplicht vervuld door het betalen van een geldbedrag; alimentatie. Er zijn twee soorten alimentatie:

 • partneralimentatie en
 • kinderalimentatie

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie wil zeggen dat degene met het hoogste inkomen een bedrag betaalt aan de ex-partner. Dit bedrag is een bijdrage aan de kosten van het levensonderhoud. Aan deze regeling zijn bepaalde richtlijnen verbonden. Partneralimentatie is alleen verschuldigd als:

 • Een van jullie te weinig inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien;

én:

 • De ander voldoende financiële draagkracht heeft om de alimentatie te betalen.

De afspraken over de alimentatie, zoals de hoogte van het bedrag, worden vastgelegd in een officieel document; een echtscheidingsconvenant. Dit document wordt door een rechter uitgesproken. Daarna zijn de alimentatie-afspraken bindend en is betaling van de alimentatie een verplichting.

Besluiten jullie allebei om af te zien van een alimentatieregeling, dan kan dat ook. Dan komt deze plicht te vervallen als dit is opgenomen in de echtscheidingspapieren.

Wat is kinderalimentatie?

Hebben jullie samen kinderen? Dan moet de meest verdienende ouder ook financieel bijdragen aan hun levensonderhoud. Ook als er sprake is van co-ouderschap, waarbij jullie om de beurt voor de kinderen zorgen. Kinderalimentatie zorgt er in dat geval voor dat de kinderen bij beide ouders in een min of meer gelijkwaardige financiële situatie opgroeien.

Hoeveel alimentatie krijg ik?

De hoogte van het alimentatiebedrag hangt af van verschillende factoren. Zoals het inkomen en de vaste lasten van beide partners.

Bij het vaststellen van kinderalimentatie wordt bijvoorbeeld gekeken of je recht hebt op een kindgebonden budget van de overheid. En hoe hoog het bedrag van de kinderbijslag is die je ontvangt. En of je inmiddels een nieuwe partner of hebt.

Jullie persoonlijke situatie kan natuurlijk ook op langere termijn veranderen. Bijvoorbeeld als een van jullie werkloos wordt, opnieuw gaat trouwen, of als het kind bij de andere ouder gaat wonen. Daarom kan de hoogte van het alimentatiebedrag later in overleg worden aangepast.

Het vastgestelde alimentatiebedrag wordt ieder jaar met een bepaald percentage verhoogd. Dit heet indexering. Voor 2022 is de indexering vastgesteld op 1,9%. De betalende ex-partner moet de alimentatie zelf met dit percentage verhogen. Tenzij van te voren afgesproken (of door een rechter bepaald is) dat dit niet hoeft.

Hoe lang ben je verplicht alimentatie te betalen?

Alimentatie wordt alleen gedurende een bepaalde periode betaald. Voor de duur van de alimentatieperiode zijn regels opgesteld.

Duur partneralimentatie

Bij partneralimentatie kunnen jullie deze periode vooraf samen bepalen en laten vastleggen in het scheidingsconvenant. Doen jullie dat niet, dan gelden er regels. Deze verschillen per situatie. We zetten de meest voorkomende scenario’s op een rij:

 • Wel kinderen, scheiding aangevraagd VOOR 31-12-2019: de partneralimentatie stopt na maximaal 12 jaar.
 • Geen kinderen, scheiding aangevraagd VOOR 31-12-2019, huwelijk duurde langer dan 5 jaar: de partneralimentatie stopt na maximaal 12 jaar.
 • Geen kinderen, scheiding aangevraagd NA 31-12-2019, huwelijk duurde korter dan 5 jaar: de periode voor partneralimentatie is even lang als de duur van het voormalige huwelijk.
 • Scheiding aangevraagd NA 31-12-1019: partneralimentatie stopt na maximaal 5 jaar. Hier bestaan wel een aantal uitzonderingen voor. Bijvoorbeeld als het jongste kind nog geen 12 jaar is.

Duur kinderalimentatie

Voor de duur van kinderalimentatie gelden de volgende regels:

De betalende ex-partner betaalt het bedrag van de kinderalimentatie aan de andere ouder totdat het kind 18 is. Vanaf de 18e verjaardag betaalt de ex-partner het bedrag rechtstreeks aan het kind zelf. De kinderalimentatie loopt tot de 21e verjaardag van het kind. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld als het kind ernstig gehandicapt is) loopt de kinderalimentatie langer door.

Wat als de alimentatie niet betaald wordt?

Hoewel het betalen van alimentatie verplicht is, komt het regelmatig voor dat dit misgaat. De ex-partner kan of wil niet betalen. Een vervelende situatie, want de ontvangende partner kan daardoor in de financiële problemen komen. Bovendien zorgt het voor spanning en ruzie.

De meest voorkomende problemen met alimentatie die niet betaald wordt, zijn:

 • De ex-partner betaalt de alimentatie niet of niet op tijd;
 • De ex-partner voert de indexering niet op en betaalt het oude bedrag;
 • De ex-partner betaalt slechts een deel van de alimentatie;
 • De ex-partner is na de 18e verjaardag van het kind gestopt met het betalen van alimentatie.

Er zijn verschillende redenen waarom het betalen van de alimentatie niet (meer) goed gaat. Zo kan de betalende partner in financiële moeilijkheden komen, bijvoorbeeld door verlies van inkomen. Ook als er een nieuwe partner in zicht komt, wordt de alimentatie nog wel eens ‘vergeten’. En helaas komt het ook vaak voor dat de alimentatie niet betaald wordt vanwege een ruzie, al dan niet om de kinderen.

Het betalen van de afgesproken of vastgestelde alimentatie is echter wel wettelijk verplicht. Als de ex-partner niet betaalt, mag je dus actie ondernemen. De overheid heeft hier een instantie voor: het LBIO (landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Dit bureau neemt dan contact op met de niet-betalende partner en int het verschuldigde bedrag alsnog. Het LBIO hanteert wel een aantal regels waaraan je moet voldoen om deze hulp te krijgen. Zo mag de achterstand in betaling niet ouder zijn dan 6 maanden.

Een andere optie om de ex-partner alsnog te laten betalen, is het inschakelen van een incassobureau. Ook voor particulieren is dat mogelijk!

Alimentatie incasseren met incassobureau

De meeste incassobureaus werken volgens een vast plan om de achtergehouden alimentatie te innen. Dat gaat in verschillende stappen.

Stap 1: minnelijke incasso achterstallige alimentatie

Natuurlijk probeert een incassobureau het eerst op de vriendelijke manier. Daarom wordt in eerste instantie contact opgenomen met de niet-betalende ex-partner. De medewerker van het incassobureau vraagt hem of haar om de achterstallige alimentatie alsnog te betalen, zonder bijkomende kosten. Dit wordt het minnelijke incassotraject genoemd.

Meestal is een officiële aanmaningsbrief al genoeg. Het woord incassobureau jaagt gewoonlijk zoveel schrik aan, dat de bereidwilligheid om te betalen snel toeneemt.

Goede incassobureaus pakken het nog intensiever aan en gaan ook persoonlijk langs bij de niet-betalende ex-partner. Niet om te bedreigen, maar om te achterhalen waarom de ex-man of -vrouw de achterstallige alimentatie niet betaalt. En om eventueel een betalingsregeling te treffen om de schulden af te lossen. Zo’n persoonlijke aanpak heeft vaak veel meer succes.

Blijft de betaling van de achterstallige alimentatie alsnog uit, dan is het tijd voor een volgende stap.

Stap 2: wettelijke incasso achterstallige alimentatie

Een incassobureau heeft geen wettelijke macht en kan dus niemand dwingen om te betalen. Daarom wordt in stap 2 een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Deze procedure wordt een wettelijke of ook wel gerechtelijke incasso genoemd en kan alleen worden ingezet als er een uitspraak van de rechtbank is over de vastgestelde alimentatieplicht.  

Een gerechtsdeurwaarder heeft wél de macht om een betaling van achterstallige alimentatie af te dwingen. Dat begint met het uitgeven van een dagvaarding; een officiële uitnodiging om naar de rechtbank te komen. Tijdens die zitting wordt de niet-betalende partner door de rechter gesommeerd om de achterstallige alimentatie alsnog te voldoen.

Of de niet-betalende partner nu wel of niet naar de zitting komt, maakt niet zoveel uit. Na afloop gaat de deurwaarder weer bij hem/haar langs om de uitspraak van de rechter mede te delen. De gerechtsdeurwaarder zorgt er vervolgens voor dat die uitspraak wordt nageleefd: er moet en zal betaald worden. Dat kan ook betekenen dat er beslag wordt gelegd op bezittingen of het inkomen van de niet-betalende ex-partner.

Het incassobureau bewaakt en stuurt dit hele proces. De medewerker van het incassobureau kent de situatie van binnen en buiten en kan de deurwaarder direct inhoudelijk informeren over de zaak. Daardoor worden bepaalde procedures sneller in gang gezet en wordt de achterstallige alimentatie sneller betaald. Dit is een van de voordelen van het inschakelen van een incassobureau.

Wat als er geen uitspraak is over alimentatie?

Hebben jullie bij de scheiding alleen een convenant of overeenkomst gesloten die niet is vastgelegd bij een notaris, dan is de alimentatie officieel geen verplichting. In dat geval heb je eerst een uitspraak van een rechter nodig om dit te veranderen. Ook daarbij kan het incassobureau helpen door je in contact te brengen met een goede een advocaat. Die heb je namelijk nodig om bij een alimentatieprocedure.

Zodra de rechter de alimentatieverplichting als vonnis heeft gesteld, kan het wettelijke traject met een gerechtsdeurwaarder alsnog worden ingezet.

Waarom alimentatie innen met incassobureau?

Het voordeel bij het inschakelen van een incassobureau is dat het je een hoop werk uit handen neemt. Je hoeft zelf geen vervelende gesprekken aan te gaan met de ex-partner. Dat scheelt een hoop tijd, ruzie en stress.

Een incassobureau inschakelen is bijvoorbeeld ook een goede oplossing als je kind tussen 18 en 21 jaar is en de ex-partner betaalt de kinderalimentatie niet. In dit geval zou je zoon of dochter zelf contact moeten opnemen met vader of moeder om het bedrag te vorderen. Vooral voor het kind is dat een bijzonder onprettige situatie. Een incassobureau kan deze taak overnemen.

Welk incassobureau voor innen alimentatie?

Er zijn een hoop incassobureaus; hoe weet je dan welke goed is? Let bij het uitkiezen van een incassobureau vooral op of er een specialist in huis is. Een alimentatie-specialist weet alles over het vorderen van achterstallige alimentatie en welke wetten en regels hierbij gelden. Deze persoon kan eventueel ook met de ex-partner een afbetalingsplan regelen.

Lukt het incasseren van de alimentatie niet op deze manier (het ‘minnelijke traject’), dan kan het incassobureau verdere stappen ondernemen. Er wordt dan een deurwaarder ingeschakeld. Het is dus fijn als je een incassobureau kiest dat samenwerkt met goede deurwaarder of advocaat.

Wacht niet te lang met het inschakelen van een incassobureau

Als de alimentatie niet betaald wordt, kan dat voor veel problemen zorgen. Je bent van deze inkomsten afhankelijk voor het levensonderhoud van jezelf en/of je kinderen! Om te voorkomen dat deze situatie lang aanhoudt, is het verstandig om direct steppen te ondernemen.

Heb je hulp nodig bij het innen van de alimentatie, schakel dan nu een incassobureau in. Vul het formulier en krijg vrijblijvend advies van een incassobureau.


Benieuwd wat een incassobureau voor u kan betekenen?

Schakel een incassobureau niet te laat in! Neem contact op en ontvang vrijblijvend advies en inzicht in de eventuele kosten.


FAQ – meest gestelde vragen

Ja, een incassobureau kan helpen om achterstallige alimentatie betaald te krijgen. Vaak is een aanmaning van een deurwaarder al genoeg om de alimentatie alsnog te ontvangen. Ook kan het incassobureau helpen bij de volgende stap: het inschakelen van een deurwaarder.

Het incassobureau werkt als een tussenpartij. Daardoor hoef jij niet zelf de confrontatie aan te gaan met je ex-partner bij achterstallige alimentatie. Dat scheelt een hoop stress en ruzie. Daarnaast kan het incassobureau het vervolgtraject bij een deurwaarder begeleiden. Dat levert vaak sneller resultaat op.

Bronnen

 • https://www.alimentatiewijzer.nl/alimentatie-co-ouderschap.html
 • https://www.nlai.nl/kinderalimentatie-terugwerkende-kracht
 • https://www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan/alimentatie/
 • https://www.echtscheidingswinkel.nl/alimentatie
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/indexering-van-alimentatie
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten/brochures/2010/12/09/informatieblad-alimentatie
 • https://www.nationaleombudsman.nl/dit-moet-u-weten-als-u-te-maken-krijgt-met-een-gerechtsdeurwaarder
 • https://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/alimentatie/alimentatie-niet-betalen/

Gerelateerde items

Een incassobureau

Een incassobureau

Incassobureau; het woord alleen al doet veel mensen huiveren. Maar is dat wel terecht? Er bestaan veel misverstanden over het…

Lees meer
Procedure Incassobureau

Incassobureau procedure

Een incassobureau int bedragen die nog niet betaald zijn. Zoals achterstallige huur, een openstaande factuur of onbetaalde alimentatie. De incassobureau…

Lees meer